Gå til indhold
Søg

Unges deltagelse i sociale fællesskaber

KP's ressourcesite om unges sociale fællesskaber og deres betydning for deltagelse i uddannelse

Siderne er udviklet til lærer- og pædagogprofessionen – og skal inspirere undervisere, studerende og praktikere til at arbejde med temaet gennem konkrete arbejdsspørgsmål, øvelser og litteraturforslag. Projektet er lavet, inden Professionshøjskolen UCC blev til Københavns Professionshøjskole. Navnet UCC fremgår derfor af materialerne.

Sociale fællesskaber er afgørende for, at unge i de ældste klasser føler sig trygge nok til både at kunne lære og komme i skole. Det viser resultaterne af forskningsprojektet ”Unges sociale fællesskaber” fra UCC. Alligevel fylder trivsel og arbejdet med sociale fællesskaber kun lidt i udskolingen. Lærere og forældre forventer, at arbejdet med sociale fællesskaber er på plads efter års indsats med legegrupper, hytteture og fælles regler for fødselsdage. Derfor stiller mange skoler mere skarpt på fagligheden i udskolingen end på det sociale arbejde med at skabe trivsel. Men ifølge forskningsprojektet får det konsekvenser for elevernes deltagelse i skolen, fordi udskolingen er sårbar tid, hvor der sker heftige inklusions- og eksklusionsprocesser.

Det betyder med andre ord, at de professionelle gennem et systematisk arbejde med sociale fællesskaber har muligheden for at understøtte de unges trivsel og faglige udbytte i skolen. Til det arbejde har vi udviklet en række materialer, der kan inspirere undervisere, studerende og praktikere til at undersøge, reflektere over og udvikle tiltag, der kan understøtte det professionelle arbejde med unges sociale fællesskaber.

Ressourcesitet består af:

  • Fire cases – alle udviklet med afsæt i empirien og resultaterne fra forskningsprojektet. Casene tematiserer forskellige elementer som ifølge forskningsprojektet har betydning for de unges deltagelse i uddannelse. Casene består af små film, som er blevet lavet i samarbejde med en gruppe unge, der har lagt stemmer til filmene.
  • Et katalog af studieøvelser under hver case med konkrete ideer til, hvordan der kan arbejdes med de enkelte cases i forhold til lærerprofessionen, pædagogprofessionen og i samarbejdet mellem de to professioner. Materialet er ideelt at anvende på såvel lærer- og pædagoguddannelsen som i professionerne.
  • Forskerinterviews, der introducerer de vigtigste pointer fra forskningsprojektet – og som introducerer til forståelsen bag hver case.
  • Desuden indeholder sitet forskningsprojektets metodiske overvejelser, illustreret ved en lille film “forskere på feltarbejde”, som du finder her på siden.

Cases

Hør forskerne fortælle om deres feltarbejde i projektet

Om forskningsprojektet

“Unges sociale fællesskaber” er et etnografisk og mikrosociologisk studie, der bidrager med viden om unges inklusions- og eksklusionsprocesser i en uddannelsessammenhæng. I projektet har forskere fra UCC fulgt en 9. klasse i københavnsområdet og undersøgt, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fællesskaber de kan inkluderes i både i skolen og fritiden, og hvilken betydning det har for deres forhold til uddannelse. Forskerne har siden 2013 lavet observationer i klassen, interviewet elever, lærere, klubpædagoger og gadeplansmedarbejdere.

Kontakt

Tekla Canger, lektor, ph.d.
Tlf.: 4189 7618, e-mail: teca@kp.dk

Lise Aagaard Kaas, lektor, læreruddannelsen på KP
Tlf.: 3158 7402, e-mail: liak@kp.dk

Tim Vikær Andersen, lektor, pædagoguddannelsen på KP
Tlf.: 4189 8016, e-mail: tiva@kp.dk