Gå til indhold
Søg

Børn og bevægelseskultur

Denne case præsenterer et eksempel på, hvordan motorik og bevægelse kan tænkes som et opmærksomhedspunkt i det tværprofessionelle samarbejde om børn i udsatte positioner.

Casen er baseret på et støtteforløb fra en daginstitution i regi af Københavns Kommunes projekt om børn og bevægelseskultur. Den er baseret på en virkelig institution, men institutionens navn og de professionelles navne er anonymiseret efter aftale med deltagerne.

Casen er udarbejdet i forbindelse med “Børn og bevægelseskultur – tværprofessionelt samarbejde”, som er et delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder.

Du kan downloade casen her på siden, men hertil hører også litteratur, som nogle af opgaverne i casen læner sig op ad, og som derfor forudsættes læst.

Case: Børn og bevægelseskultur

Casen er tiltænkt brug i undervisningen på pædagoguddannelsen. Der er udarbejdet en række spørgsmål til casen om bl.a. rollefordeling og faglighed og forskelle i mål, som man kan arbejde med ud fra casen.

Notat om projektet

Litteratur

Højholdt, Andy (2016): “Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis”, Hans Reitzels Forlag (del 1 og 2).

Viskum, Ulla, Villumsen, Anne Marie og Jakobsen, Ida Skytte (2015): “Tværprofessionelle udfordringer i samarbejdet om udsathed hos børn, unge og forældre” I Uden for nummer nr. 31.

Kontakt

Mathilde Sederberg, lektor
Pædagoguddannelsen Hillerød
mase@kp.dk / +45 41 89 80 04