Gå til indhold
Søg

De pædagogiske rutiner

Undervisningsmaterialet er udviklet på baggrund af forskningsprojektet ’Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner’ og er særligt rettet imod undervisning på specialiseringen i dagtilbudspædagogik på pædagoguddannelsen.

Undervisningsmaterialet, som er tilgængeligt her på siden, består af:

  • Introduktionsfilmen ‘Børn og rutiner’, der indledningsvis gennemgår det pædagogiske område
  • Fire kortere videocases, som dokumenterer en række forskellige situationer fra vuggestue og børnehave
  • En række diskussions- og refleksionsspørgsmål, som kan anvendes som inspiration eller inddrages direkte i undervisningssituationen

Videomaterialet er optaget efteråret 2015 i en vuggestue og en skovbørnehave fra samme integrerede institution på Frederiksberg. Undervisningsmaterialet i sin helhed er forfattet, optaget og produceret af Søren Smidt, Svend Rossen og Thorbjørn Nyander Poulsen.

Introduktionsfilm 'Børn og rutiner'

Video: Selvhjulpenhed i vuggestuen

Indlevelse og hjælpsomhed i vuggestuen

Selvhjulpenhed i skovbørnehave

Indlevelse og hjælpsomhed i skovbørnehave

Diskussions- og refleksionsspørgsmål

Til de korte videocases hører en række diskussions- og refleksionsspørgsmål, som kan anvendes som inspiration eller inddrages direkte i undervisningssituationen.

Undervisning relateret til praktik og praktikstudiedage

Arbejdet med rutiner kan med fordel bearbejdes empirisk i forbindelse med de studerendes praktik. I forbindelse med forskningsprojektet er der også udarbejdet et forslag til en empirisk og analytisk funderet opgave, som den studerende kan arbejde med i løbet af praktikken og i forbindelse med praktikstudiedage på uddannelsesstedet.

Om forskningsprojektet

Relevant litteratur

Om pædagogiske rutiner
Krogh, S. og Smidt, S. (2014): Der foregår læring hele tiden. VERA nr. 68 s. 10-16

Om måltidspædagogik
Smidt, S.: Måltider i daginstitutioner for børn, i Holm og Kristensen (2014): Mad, mennesker og måltider – samfundsvidenskabelige perspektiver. Munksgaard.

Om tid og tidsforbrug
Krogh, S. og Smidt, S. (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Om pædagogisk arbejde med børn med behov for en særlig indsats. Dansk Psykologisk Forlag. København. Kapitel 6.

Hverdagspædagogik

De pædagogiske rutiner har et stort potentiale for at fremme det pædagogiske personales indsigt i børnenes sundhed og trivsel.

Kontakt

Anne Kjær Olsen
Videreuddannelsesleder
akol@kp.dk / +45 41 89 85 40