Gå til indhold
Søg

Innovation i undervisningen

Denne side skal inspirere på læreruddannelsen og i folkeskolen til at nytænke fag og faglige traditioner i lyset af begreberne kreativitet, innovation og entreprenørskab, der er kommet på den nationale dagsorden på alle niveauer af det danske uddannelsessystem.

Siderne om pædagogik giver en overordnet teoretisk belysning af begreberne om innovation og entreprenørskab set i forhold til en række tendenser inden for det uddannelsespolitiske og pædagogiske felt.

Herefter rummer portalen eksempler på konkrete lærings- og undervisningsmaterialer med bud på, hvordan man i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse inden for en række af læreruddannelsen og folkeskolens fag kan arbejde innovations- og entreprenørskabsorienteret. Derigennem sættes den traditionelle fagforståelse på spil – og den didaktiske fantasi sættes på arbejde.

Siderne er bygget op, så de er konkret handlingsanvisende i forhold til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse – og indeholder også flere steder mere overordnede fagdidaktiske refleksioner, som kan støtte lærerens arbejde.

Du kan frit anvende indholdet på denne portal til undervisningsbrug.

Siderne er udviklet på læreruddannelsen på det daværende Metropol – nu KP i 2010.

God læselyst.

Du finder materiale om:

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11