Gå til indhold
Søg

NEXT:GrEeN

En model for skole-virksomhedssamarbejde

Materialer fra NEXT:GrEeN

Projektet

Formålet med projekt NEXT:GrEeN er at udvikle en model for skole-virksomhedssamarbejde i naturfagsundervisningen, der kan udnytte det motivationspotentiale, der kan være i, at eleverne arbejder med en autentisk problemstilling, som de ser i en konkret kontekst. Derved kan eleverne bedre opleve sammenhængen mellem skolens naturfagsundervisning og verden udenfor, så både undervisningen og møderne med virksomheden føles vedkommende.

De problemstillinger, som eleverne arbejder med, er alle i sidste ende fælles udfordringer om affald, miljø og klima. Projektets navn NEXT:GrEeN henviser således til, at det også bliver de næste generationer, der skal finde løsninger, som driver samfundet i en mere bæredygtig retning.

Om modellen og materialerne

Undervisningsmateriale

For at støtte elevernes arbejde med at udarbejde konkrete løsninger på komplekse problemer er der udviklet anvendelsesorienterede undervisningsforløb med fokus på innovationsprocesser.

Målgruppen er lærerstuderende og naturfagslærere i overbygningen, men materialet kan også bruges som inspiration for andre, der er interesserede i skole-virksomhedssamarbejde.

I NEXT:GrEeN-forløbene brugtes KIE-modellen[1] som stillads for udviklingen af elevernes innovative og entreprenante kompetencer. Her arbejder eleverne i hhv. det Kreative, Innovative og Entreprenante ”rum” med hvert sit mind-set.

Ønskes en mere engineering-orienteret proces, kan man i det store hele anvende de samme arbejdsark men med større vægt på at konstruere, afprøve og forbedre prototyper.

Undervisningsmaterialet falder i fire dele. De to første dele lægger op til diskussioner om forskellige dilemmaer ved skole-virksomhedssamarbejde og vejleder i, hvordan man kan bruge forløbene.

Del 3 og 4 (disse fylder langt mest) indeholder alle vejledninger og arbejdsark til to udvalgte problemstillinger om hhv. plast og tøj.

60 skoleklasser har afprøvet forløbene, som er blevet justeret og forbedret på baggrund af feedback fra lærere og elever.

Virksomhedsværktøj

Virksomhedsværktøjet er i første omgang en støtte for virksomheder i, hvordan både de og elever fra lokalområdet kan få mest muligt ud af et samarbejde. Men det kan også bruges af lærere til at overbevise virksomhederne om værdien af et sådant samarbejde.

Desuden indeholder det vejledning til at identificere en passende problemstilling, eksempler på problemstillinger samt tips og tricks til et for alle parter vellykket samarbejde.

Hent materialerne via links i toppen af denne side. 

[1] Se fx Ebbe Kromann-Andersen & Irmelin Funch Jensen: KIE-modellen – innovativ undervisning i folkeskolen.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte Nina Troelsgaard Jensen.

Har du spørgsmål til materialerne, er du meget velkommen til at kontakte Rasmus Høiby.

Projekt NEXT:GrEeN er et samarbejde mellem Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole (KP) og Amager Ressourcecenter (ARC) og er støttet af Tietgenfonden.

Nina Troelsgaard Jensen

Lektor


+45 51 63 27 21

Rasmus Høiby

Lektor


+45 24 29 64 43