Gå til indhold
Søg

Studentervæksthuse

Med en oprettelse og etablering af studentervæksthuse på professionshøjskolerne vil man på mange og forskellige niveauer kunne synliggøre og udvikle den idé- og innovationskraft, som foreligger med dannelsen af professionshøjskolerne og derved styrke udviklingen af tværgående og krydsfunktionelle innovationskompetencer.

Formålet med studentervæksthuse er at opbygge iværksætter- og inkubationsmiljøer, hvor studerende kan arbejde med idéudvikling, innovation og entrepreneurskab på tværs af de forskellige uddannelsesinstitutioner i et tæt samarbejde med offentlige serviceinstitutioner, virksomheder, organisationer og foreninger. Herved kan studentervæksthusene danne rammen om nye partnerskaber, tværgående projektkonstruktioner og innovative opgaveløsninger i et samspil mellem uddannelsesinstitutioner, aftagere og brugere.

Det strategiske formål med et studentervæksthus på professionshøjskolen Metropol er således at styrke og kvalificere det eksisterende innovationspotentiale ved at skabe de mest optimale rammebetingelser for udvikling af nye tværfaglige såvel som tværprofessionelle projektkonstruktioner og samarbejdsformer.

I praktisk forstand drejer det sig om at skabe en kreativ platform, hvor studerende på tværs af de forskellige uddannelser og i samarbejde med eksterne partnere kan arbejde med koncept- og produktudvikling rettet mod det pædagogiske, det socialpædagogiske og det sundhedspædagogiske marked, herunder bestemte aftagere, institutioner, kommuner og virksomheder. Her kan det eksempelvis dreje sig om offentlig innovation, social innovation, kulturel innovation eller brugerdreven innovation inden for det sociale og sundhedsfaglige område, opdragelse og uddannelse, forvaltning og ledelse.

I en mere operationel forstand er formålet at skabe en platform for nye partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, forskningsenheder og praktikere i et tæt samarbejde med brugerne og aftagerne af de forskelligartede serviceydelser og kernekompetencer. En platform hvor f.eks. lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, sundhedsøkonomer, fysioterapeuter og erhvervspædagoger kan mødes og løfte et projekt i samarbejde med en kommune, en virksomhed, en organisation eller en forskningsenhed.

Inden for sådanne organisatoriske rammer vil de studerende mere aktivt kunne investere i skabelsen og udviklingen af fremtidens velfærdssamfund og velfærdsteknologier. Gennem deres idékraft og sociale fantasi kan de på baggrund af deres uddannelse og faglighed bidrage til at gøre den offentlige sektor mere kreativ i sin brugerflade, mere innovativ i sine tilbud til borgerne og mere produktiv i sine konceptudviklinger.

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11