Gå til indhold
Søg

Objekt-baseret læring

Princippet om ’objekt-baseret læring’, som vi bl.a. kender fra museumsdidaktikken, refererer til et princip om anskueliggørelse, perception og demonstration eller, om man vil, et princip om en sansemæssig og fænomenbaseret læring.

Udgangspunktet er, at en konkret-sanselig tilgang til fænomener og materialitetsformer åbner for en langt større læringsmæssig båndbredde end en abstrakt-operationel tilgang til tingene. Herudover er udgangspunktet for en objekt-baseret tilgang en undersøgelse og analyse af ting og tingslige egenskaber, anvendelsesformer, funktionalitet og design.

I en pædagogisk sammenhæng drejer det sig om menneskets dannelse i forhold til de ting, som mennesket omgås med i sin dagligdag, i boligen eller i det offentlige rum. Ting, som mennesket på den ene side har formet og dannet, og som på den anden side former og danner mennesket. Det drejer sig med andre ord om en moderne og narrativ tilgang til den materielle kultur, hvor der kan arbejdes med forskellige fænomener i vores omverden, som fortæller noget om os selv, vores måde at opfatte os selv og hinanden på, vores måde at kommunikere, sanse og orientere os på.

Her vil det dreje sig om, at iagttage og analysere måden hvorpå forskellige ting og fænomener virker ind på os, opdrager og danner os, gennem tegn og betydninger. Nærmere bestemt drejer det sig om, hvordan vi i vores kropslige og sanselige omgang med tingene samtidig udvikler vores (sociale og kulturelle) værdier, præferencer og smagsformer, eksempelvis i måden vi hvorpå vi sanser, smager, udvælger og dømmer. I den forstand læser og aflæser vi tingene og deres betydning gennem de tegn og symboler, der omgærder dem i de sammenhænge de indgår i.

Mere konkret vil kunne dreje sig om en beskæftigelse med ting, tegn og betydninger i det moderne og urbane rum indenfor f.eks. mediekultur, forbruger- og fritidskultur, kropskultur, sportskultur, børne- og ungdomskultur og design, herunder tøj, mode, reklamer, legetøj, arkitektur, indkøbscentre, pladser, biler, vareæstetik, billeder, musik, bevægelser, gestikulationer, dufte, lyde, etc. I sin tilgang til disse fænomener kan man vælge at anlægge forskellige perspektiver, eksempelvis fænomenologiske, semiotiske, antropologiske eller sociologiske.

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11