Gå til indhold
Søg

Nye udfordringer

Med etableringen af Danmarks Iværksætterakademi (IDEA) samt Fonden for Entreprenørskab og den hertil knyttede ambition om at skabe et sammenhængende uddannelsessystem i form af en såkaldt ’iværksættersøjle’, der skal fremme entreprenørskab på alle trin i det danske uddannelsessystem fra og med 0. klasse til og med ph.d.- og masterniveau, var det oplagt og evident, at lærerseminarierne tidligt markerede sig inden for feltet i et forsøg på at kvalificere disse nye udviklingsperspektiver.

At dette imidlertid ikke er sket, fremgik på en større IDEA-konference i Middelfart i november 2005, idet lærerseminarierne her brillerede ved deres fravær, hvad angik aktiviteter inden for innovation og iværksætteri. Heroverfor var der flere initiativer og aktiviteter inden for området på folkeskoleniveau, gymnasieniveau, på erhvervs- og handelsskolerne samt på enkelte videregående uddannelser.

At lærerseminarierne ikke har markeret sig mere tydeligt i feltet kan forekomme både bemærkelsesværdigt og betænkeligt al den stund, at de netop har gode muligheder for at profilere sig på baggrund af deres kerneydelser inden for læring og undervisning.

Imidlertid fordrer de nye uddannelsespolitiske konstruktioner, herunder CVU-lovgivningen og lovforslaget (Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, 2007) til de nye professionshøjskoler, at de forskellige uddannelseskulturer bringes i tale og i samspil med sigte på at udvikle nye og tværinstitutionelle samarbejdsflader. Det er bl.a. i lyset af disse nye samarbejdsflader, at vores interesse for innovation og innovative læreprocesser skal ses, idet det for det første handler om, hvordan de forskellige kulturer kan bringes i tale, og i hvilket omfang de kan berige og tage ved lære af hinanden. For det andet, og i forlængelse heraf, gælder interessen hvordan nye former for innovative læreprocesser og kompetencer kan opstå og genereres i nye og tværinstitutionelle læringsmiljøer. Eksempelvis kan der på baggrund af tværgående projektkonstruktioner oparbejdes nye videns- og erfaringsformer i et samarbejde med studerende og lærere fra de forskellige uddannelseskulturer.

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11