Gå til indhold
Søg

Metode

Det metodiske grundlag for arbejdet i værkstederne er baseret på en eksistensfænomenologisk kreativitets- og innovationspædagogik, der tager udgangspunkt i primære og perceptuelle tilgange til de objekter eller fænomener, som er i fokus for ens læring.

Er der eksempelvis tale om et vand-værksted vil eleverne her skulle sanse vand, mærke og røre ved vand, smage på vand og opleve vandets forskellige tilstande og former afhængigt af temperatur.

Fra et sansebaseret og fænomenologisk niveau vil man metodisk skulle bevæge til et næste niveau, der vil være karakteriseret af begyndende undring og en mere filosofisk tilgang til det eller de fænomener, som man beskæftiger sig med. På dette trin vil eleverne arbejde med åbne og erkendelsesteoretiske spørgsmål som fx: Hvad er vand? Hvad er vand lavet af? Hvor kommer vand fra?, osv.

På et næste trin vil eleverne skulle arbejde med at indsamle og akkumulere viden om vand og herunder gennemføre kortlægninger af vandressourcer i deres omverden: Hvor findes der vand? I hvilke sammenhænge? Hvor kommer det fra? Hvor bruges det og til hvad? Hvem renser vandet og hvordan? Hvor meget vand bruger vi – lokalt, regionalt, nationalt og globalt?, osv.

På baggrund af denne researchfase skal eleverne i gang med at idéudvikle, eksempelvis ift. at opfinde nye og mere bæredygtige måder at (gen)bruge vand på, nye måder at rense vand på, nye måder at opbevare vand på, etc. I forlængelse af denne idéudviklingsfase går eleverne over til at skulle udvælge nogle af de bedste idéer for på den baggrund at arbejde med løsningsorienterede konceptualiseringer og design i et videre arbejde frem en egentlig produktudvikling.

Sluttelig skal eleverne præsentere deres idé og produktdesign for herefter at skulle reflektere over produkter.

Metoden går fra idé til produkt, fra intuition til produktion, og folder sig så at sige ud indefra (Væren) og ud mod en omverden (Verden). Det filosofiske og metodiske grundlag udgør en erkendelsesmodel, der i hver enkelt fase kvalificerer bestemte tilgange til (og viden om) verden og på trinhøjere niveauer udvikler et produktivt forhold til vores omverden.

Skematisk optegnet indeholder metoden følgende faser:

  1. Sansning (perception)
  2. Undren (tænkning)
  3. Research (kortlægning af ressource)
  4. Ideation (kreativ idéudvikling)
  5. Udkrystallisering (konceptualisering og design)
  6. Prototypisering (produktudvikling)
  7. Performing (præsentation og formidling)
  8. Refleksion (feedback og feedforward)

Figurativt ser modellen således ud:

Model metode

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11