Gå til indhold
Søg

Eksterne partnerskaber

Entreprenørskabets skole er endvidere karakteriseret ved sine eksterne partnerskaber og netværk, der dels forbinder skolen med lokalsamfundet og dels bidrager til at udvikle skolens læringsmiljø som en interaktiv brugerflade mellem børnene og deres omverden.

Der vil her være tale om partnerskaber med virksomheder, kommuner, kulturinstitutioner, organisationer og foreninger, der i praksis vil skulle fungere som integrerede læringsressourcer og læringsarenaer. I den forstand vil det være mere præcist, at tale om lærende partnerskaber, idet visse projektforløb vil være uløseligt forbundet med eksterne læringsplatforme og problemløsningsaktiviteter. Gennem de lærende partnerskaber skal eleverne lære at se muligheder og ressourcer i omverdenen som grundlag for kreativ idéudvikling.

Partnerskaber mellem skole og virksomheder åbner eksempelvis mulighederne for, at børn og unge oplever arbejdslivet som arena for læring. I entreprenørskabets skole er der imidlertid ikke blot tale om virksomhedsbesøg, som vi kender det fra den traditionelle folkeskole, men om integrerede tema- og projektforløb, hvor eleverne arbejder med virkelighedsnære problemløsninger, modellæring og virksomhedsspil.

Herudover kommer, at man i entreprenørskabets skole vil trække på andre fag og professioner end lærere og pædagoger. Det gælder ikke mindst de projektledere, der er ansvarlige for skolens forskellige værksteder. Her vil der være tale om ansættelse af håndværkere, musikere, billedkunstnere, gastronomer, ingeniører og multimediedesignere.

Kontakt

Jan Mikael Alstrup Fogt
jafo@kp.dk
+45 51 63 27 11