Gå til indhold
Søg

Case: Lange sagsgange

Systemers organisering og deres betydning for tværprofessionelt samarbejde

Inklusionsarbejdet synes udfordret af, at det tværprofessionelle samarbejde på tværs af skolen og forvaltningen er svært og bureaukratisk. Det tværprofessionelle samarbejde udfordres af forskellige systemlogikker og langstrakte sagsforløb. Herudover besværliggøres processen af eksterne samarbejdspartnere uden indgående kendskab til eleverne samt de særlige krav til dokumentation.

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger.

Case som video

Studieøvelser

 1. Hvilke muligheder og barrierer ser I ved at arbejde flere professioner sammen omkring børn i udsatte positioner?
 2. Hvad kan din profession bidrage med i det tværprofessionelle samarbejde?
 3. Hvornår bliver det tværprofessionelle samarbejde nødvendigt?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. Find ud af så meget I kan om, hvilken viden I skal have, inden I kontakter forvaltningen med henblik på en underretning (søg fx på kommuners hjemmeside, Undervisningsministeriets hjemmeside og lovtekster)
 2. Tag udgangspunkt i dine erfaringer fra praktikken – hvilke samarbejdspartnere møder læreren i sit arbejde? I hvilke situationer?
 3. Hvordan kan man som lærer arbejde med inklusion i med andre samarbejdspartnere end pædagoger (fx forældre, socialrådgivere, sundhedsplejersker, psykologer mv.)?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Diskuter, hvilke former for viden I synes er vigtige i processen omkring børn i udsatte positioner?
 2. Hvad er lærerens opgave og funktion i forhold til børn i udsatte positioner?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. På baggrund af casen diskuter, hvad I som pædagoger skal have af viden, inden I kontakter forvaltningen.
 2. Tag udgangspunkt i dine erfaringer fra praktikken – hvilke samarbejdspartnere møder pædagogen i sit arbejde? I hvilke situationer?
 3. Hvordan kan man som pædagog arbejde med inklusion i samarbejde med andre professioner? Kom med konkrete eksempler?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Diskuter, hvilke former for viden I synes er vigtige i processen omkring børn i udsatte positioner?
 2. Hvad er pædagogens opgave og funktion i forhold til børn i udsatte positioner?
 3. Hvornår skal der laves en indberetning til kommunen? Hvad er pædagogens rolle? (undersøg relevant lovgivning)
 • Højholdt, Andy (2016): Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. Hans Reitzels Forlag.
 • Schwartz, Ida (2013): Hverdagsliv og livsforløb – tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse. KLIM.
 • Uden for nummer – tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde, nr. 31, årg. 16 (2015).