Gå til indhold
Søg

Case: Flere hænder

Fra tilfældige ressourcer til planlagte ressourcer

Forskellige former for ressourcer spiller en rolle i inklusionsarbejdet. Her tænkes ressourcer bredt forstået – det handler både om økonomi, men også om fx organisering af timer, personer og viden. Lærere og pædagogers systematiske afdækning og undersøgelse af ressourcefordelingen på den lokale skole synliggør og dokumenterer den hensigtsmæssige ressourcefordeling på den lokale skole helt ned på teamniveau. Man kan komme et stykke ad vejen med at omfordele ressourcer, men at der også skal flere ressourcer til, som professionerne selv er med til at øremærke og rette mod den bedst tænkelige kontekst for at løfte inklusionsopgaven.

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger:

Case som video

Studieøvelser

 • Hvis de ekstra hænder var fra en anden faglighed eller profession, hvordan kunne I så supplere hinanden i forhold til at styrke elevernes faglige og sociale læringsudbytte?
 • Hvilke styrker og svagheder kan og bør afklares, inden en rollefordeling mellem fx lærere og pædagoger kan finde sted?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. I casen beskrives det, hvordan børn bruges som ressourcer – ’børn hjælper børn’. Hvilken betydning kan det have for dit arbejde som lærer?
 2. Hvilke børn ville du vælge som hjælpere? Hvorfor?
 3. Er det børnenes ansvar at agere hjælpelærere?
 4. Hvilken betydning ville ekstra hænder have for dit arbejde som lærer?
 5. I hvilke situationer ville det have hvilke betydninger?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Hvilke muligheder og begrænsninger ser du som lærer i at skulle arbejde med skolen som den åbne skole og fx inddrage frivillige hænder fra civilsamfundets aktører (pensionister, forældre, foreninger etc.)?
 2. Hvilken betydning kan inddragelse af civilsamfundets aktører have for lærernes arbejde? (Fx ”de frivillige gør alt det sjove, og de professionelle laver læringsmålsstyret undervisning”)
 3. I casen beskrives det, hvordan teamet nu oplever at have evidens for deres behov for ekstra ressourcer i form af hænder. Hvilke fordele/ulemper mener I, der er ved det øgede krav om evidens?
 4. Teamet lavede et skema til afdækning af behovet for ressourcer:
Skema, som viser forskellige typer hænder; varme, kolde, ekspert.

Forsøg selv at udarbejde et materiale (skema eller andet), der kan hjælpe jer til at afdække et givent problem (tag evt. afsæt i erfaringer fra praktik). I jeres arbejde skal indgå overvejelser omkring: Hvad er problemet? Hvordan vil I undersøge det? Hvad kræver det af informationer? Hvordan vil I analysere og evaluere det? Præsenter jeres materiale for resten af holdet.

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. Hvilken betydning ville ekstra hænder have for dit arbejde som pædagog? I hvilke situationer ville det have hvilke betydninger?
 2. I casen beskrives det, hvordan børn bruges som ressourcer – ’børn hjælper børn’.  Hvilken betydning kan det have for dit arbejde som pædagog? Hvilke børn ville du vælge som hjælpere? Hvorfor?  Er det børnenes ansvar at agere hjælpelærere?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Hvilke muligheder og begrænsninger ser du i forhold til at inddrage frivillige hænder fra civilsamfundets aktører (pensionister, forældre, foreninger etc.)?
 2. Hvilken betydning kan inddragelse af civilsamfundets aktører have for pædagogernes arbejde? (Fx ”de frivillige gør alt det sjove, og de professionelle laver læringsmålsstyret undervisning”)
 3. I casen beskrives det, hvordan teamet nu oplever at have evidens for deres behov for ekstra ressourcer i form af hænder. Kom med bud på andre måder at lave systematisk afdækning af en problematik på?
 4. Hvilke fordele/ulemper mener I, der er ved det øgede krav om evidens?
 5. Teamet lavede et skema til afdækning af behovet for ressourcer:
Skema, som viser forskellige typer hænder; varme, kolde, ekspert.

Forsøg selv at udarbejde et materiale (skema eller andet), der kan hjælpe jer til at afdække et givent problem (tag evt. afsæt i erfaringer fra praktik). I jeres arbejde skal indgå overvejelser omkring: Hvad er problemet? Hvordan vil I undersøge det? Hvad kræver det af informationer? Hvordan vil I analysere og evaluere det? Præsenter jeres materiale for resten af holdet.