Gå til indhold
Søg

Case: En bus fuld af muligheder

Det ser ud til, at inklusion forstås bredt af lærere og pædagoger. Det vil sige, at inklusion ikke kun handler om den enkelte og fællesskabet, men også kommer til at handle om social mobilitet, hvorfor fokus i projektet også blev på at udligne elevernes forskellige læringsforudsætninger. Pointen er, at eleverne får udvidet deres erfaringshorisont og herved styrket deres almene dannelse og deres forudsætninger for at indgå i nye (lærings-)fællesskaber.

Casen kan enten ses på film eller læses i pdf, og til casen hører nedenstående studieøvelser og litteraturanbefalinger.

Case som video

Studieøvelser

 • Hvordan kan samarbejdet mellem lærer og pædagog bidrage til at mindske social ulighed? Og hvilke konkrete projekter kunne tænkes at blive igangsat med dette fokus?
 • Hvordan kan et tværprofessionelt samarbejde bidrage til at ændre skolens selvforståelse og struktur med henblik på at øge muligheder for social mobilitet for eleverne?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. Diskuter på baggrund af casen, hvilke overvejelser du som lærer kan gøre for at udvælge, hvilke elever der skal med bussen? Er bussen for alle elever? Eller udvalgte elever?
 2. Er I enige/uenige i de overvejelser, der fremkommer i casen omkring valg af elever? Begrund jeres svar.
 3. Hvordan kan en ’bus fuld af muligheder’ ses som lærerens redskab til at løse inklusionsproblematikker?
 4. Hvordan undgår du som lærer, at bussen ikke bare bliver for ’dem, der ikke passer ind i skolens rammer’?
 5. Hvilke andre typer af aktiviteter eller opgaver ville du igangsætte som pædagog i arbejdet med at skabe social mobilitet?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Hvordan kan man som lærer arbejde med at mindske social ulighed?
 2. Hvilken rolle har skolen i forbindelse med demokrati, medborgerskab og social mobilitet? Undersøg relevant lovgivning og en skoles værdigrundlag og evt. andre officielle retningslinjer, og diskuter hvilke rammer de officielle retningslinjer skaber for den professionelle praksis.
 3. Kom med andre eksempler på, hvordan læreren kan arbejde med udvikling af social mobilitet i klassen.

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i casen

 1. Diskuter på baggrund af casen, hvilke overvejelser der kan ligge til grund for, hvilke børn der skal med bussen? Er bussen for alle børn? Eller udvalgte børn?
 2. Er I enige/uenige i de overvejelser, der fremkommer i casen omkring valg af børn? Begrund jeres svar.
 3. Hvordan kan en ’bus fuld af muligheder’ ses som redskab til at løse inklusionsproblematikker?
 4. Hvordan undgår man, at bussen ikke bare bliver for ’dem, der ikke passer ind i skolens rammer’?
 5. Hvilke andre typer af aktiviteter eller opgaver ville du igangsætte som pædagog i arbejdet med at skabe social mobilitet?

Diskussionsspørgsmål med udgangspunkt i egen viden og erfaringer

 1. Hvordan kan man som pædagog arbejde med at mindske social ulighed?
 2. Hvilken rolle har skolen i forbindelse med demokrati, medborgerskab og social mobilitet (søg relevant lovgivning, og diskuter, hvilke rammer lovgivningen skaber for den professionelle praksis)?
 3. Kom med andre eksempler på, hvordan der kan arbejdes med social mobilitet som tema i klassen.
 • Alenkær, Rasmus (red.) (2008): Den inkluderende skole – en grundbog, Frydenlund.
 • Elm Larsen, Jørgen og Andersen, John (2013): Fattigdom, marginalisering og social eksklusion. I Guldager, Jens og Skytte, Marianne (red.): Socialt arbejde – teorier og perspektiver. Akademisk Forlag.
 • Madsen, Bent (2005): Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzels Forlag.
 • Ringsmose, Charlotte (2011): “Skolen som forebyggende miljø”. I Degn Mårtensson, Brian m.fl. (red.): Specialpædagogik – en grundbog. Hans Reitzels Forlag.